Korisnički pristup

Da bi ste pristupili GNSS mreži i koristili neki od servisa potrebno je da podesite vaš instrument korišćenjem određenih parametara.

više o tome...
VekomNet - WEB GNSS aplikacija

Preko WEB korisničke aplikacije možete dobiti razne informacije vezane za vaše rovere i naloge. Informacije su u realnom vremenu, aktuelne ili istorijske.

više o tome...
VekomNet transformacija

Servis slanja transformacionih parametara putem RTK poruka vam omogućava da u realnom vremenu na terenu imate lokalne koordinate u Gaus-Kriger projekciji.

više o tome...