Sedište laboratorije - Srbija

Laboratorija se uspostavlja na dve lokacije, od kojih je nosilac akreditacije u Beogradu u Srbiji, u svojstvu Sedišta Laboratorije.

više o tome...
Poslovnica laboratorije - Bosna i Hercegovina

Laboratorija za etaloniranje ima poslovnu jedinicu u Bosni i Hercegovini

više o tome...