Akreditovana laboratorija Vekom Geo usluge etaloniranja realizuje isključivo na osnovu popunjenig zahteva korisnika.

Laboratorija odgovara preispitivanjem na vaš zahtev, čiju formu možete preuzeti u PDF format sa našeg sajta, zahtevati da vam se pošalje elektornskim putem,
popuniti na licu mesta uz našu pomoć, ili online upitnikom.

Online upitniku pristupite ovde.