Članstvo u ISO

Učestvujemo u svim aktivnostima radnih grupa koje na međunarodnom nivou razvijaju, usaglašavaju i donose standarde u vezi sa geodetskim merilima

više o tome...
Članstvo u EUROCAL

Kao član Grupacije za metrologiju u okviru urdruženja Privredne komore Srbije, delegirani smo da na nacionalnom nivou koordiniramo u komitetima za frekvenciju, optiku i dužinu međunarodne asocijacije

više o tome...
ILAC MRA pozivanje

Na osnovu upotrebe simbola ATS-a i ILAC MRA, korisnici naših usluga usluga moguimati poverenja u međunarodnu pouzdanost usluga koje od nas koriste.

više o tome...