Leica Captivate

Revolucionarni 3D terenski softver za prikupljanje i menadžment podatka.

više o tome...
Leica Infinity

Intuitivni PC softver za menadžment i obradu geodetskih podataka.

više o tome...
Leica MultiWorx za AutoCAD

Softver za procesiranje oblaka tačaka dobijenih laserskim skeniranjem sa Leica Nova MS60

više o tome...
Leica SmartWorx Viva

Terenski softver za sve zadatke.

više o tome...
Leica GeoMoS Monitoring Softver

Leica sistem za automatski monitoring deformacija

više o tome...
Leica GeoMoS Now!

Analiza i vizuelizacija monitoring podataka svih tipova sezora

više o tome...
Leica GeoMoS Adjustment

Automatsko izravnanje mreže i deformaciona analiza

više o tome...