Leica Nova MS60

Prva svetska inteligentna MultiStanica automatski se prilagođava svakom okruženju.

više o tome...