Automatski (optički) niveliri

Profesionalni optički niveliri namenjeni za rad na gradilištu. Brzo se postavljaju, veoma su precizni i imaju najbolji odnos cene i performansi.

više o tome...
Inklinacioni senzori

Precizno merenje inklinacionog vektora i temperature.

više o tome...
Digitalni niveliri

Leica niveliri su jednostavni za rad, vrše merenja za dvostruko kraće vreme i minimizuju greške operatora, a osim toga poseduju aplikacione programe za direktna računanja na terenu.

više o tome...