Leica Captivate

Revolucionarni 3D terenski softver za prikupljanje i menadžment podatka.

više o tome...
Leica Infinity

Intuitivni PC softver za menadžment i obradu geodetskih podataka.

više o tome...
Leica SmartWorx Viva

Terenski softver za sve zadatke.

više o tome...
Leica SpiderQC

Softver za kontrolu kvaliteta i analizu performansi GNSS Stanica i Mreža

više o tome...
Leica GeoMoS HiSpeed

Profesionalni softver za analizu brzih pomeranja i deformacija u realnom vremenu.

više o tome...
Leica CrossCheck Servis

GPS/GNSS servis za deformacioni monitoring

više o tome...
Bernese GNSS Softver2

Visoko-precizni GNSS post-processing softver

više o tome...