3D svet

Kreirajte realistične i verne 3D digitalne modele objekata. Snimite novu zgradi ili saobraćajnicu i prevedite je u digitalni objekat. Sačuvajte značajne kulturne spomenike za buduća pokoljenja.

više o tome...
Geodezija

Profesionalcima donosimo vrhunska rešenja u oblasti premera i inžinjerstva.

više o tome...
Građevinarstvo

Naša napredna rešenja u građevinarstvu menjaju način rada i razmišljanja.

više o tome...
Energetika

Koristeći najtačnije merenju i realističnu vizeuelizaciju, obezbedite da se promene snimi uz minimalni utrošak vremena i bez ponavljanja.

više o tome...
Rudarstvo

Od faze projektovanja do snimanja detaljnog stanja kopa, naša rešenja vam pomažu da prebrodite probleme.

više o tome...
Poljoprivreda i šumarstvo

Optimizujte rad vaših teških mašina, smanjite troškove, povećajte prinose.

više o tome...