Monitoring

Naša sofisticirana rešenja kombinuju geološke, geotehničke , metereološke senzore i softver koji se prilagođava vašim potrebama

više o tome...
Mapiranje

Nudimo kompletno rešenje, od senzora i softvera za prikupljanje i obradu podataka do skladišetenja prikupljenih podataka.

više o tome...
Premer

Održavanje granica poseda je veoma važno. Decenijma pomažemo geodetama i administraciji da uspešno rade svoj posao.

više o tome...
Inženjerska geodezija

Inžinjerstvo je od vitalnog značaja u modernizovanoj i globalizovanoj civilizaciji poput naše. Koristeći precizna merenja i aktuelne podatke profesionalci oblikuju naš svet.

više o tome...