Leica Zeno Mobile

Leica Zeno Mobile je kompletan alat sa izuzetno intuitivnim načinom prikupljanja podataka. Upravljanje projektima nikada nije bilo lakše.

više o tome...
Leica Zeno Field & Office

Leica Zeno Field & Office nude izuzetne mogućnosti - upravljanje resursima, reagovanja u hitnim slučajevima i mapiranje trenutnog stanja infrastrukture.

više o tome...
Leica Zeno Connect

Leica Zeno Connect vrši svu potrebnu komunikaciju između GNSS prijemnika i aplikacije, uključujući i konfiguraciju RTK korekcija.

više o tome...
Leica MobileMatriX

LEICA MobileMatriX je terensko rešenje za interaktivno procesiranje, vizuelizaciju i održavanje geodetskih podataka.

više o tome...