Računanje zapremina

Snimite stanje kompletno u 3D okruženje, sračunajte zapremine i obezbedite kontrolu i tačnost neverovatnom količinom detalja koje ste snimili.

više o tome...
Snimanje stanja

Brzo, lako, jednostavno, snimite izuzetno detaljno sve što vas interesuje.

više o tome...
Monitoring

Naša sofisticirana rešenja kombinuju geološke, geotehničke , metereološke senzore i softver koji se prilagođava vašim potrebama

više o tome...
Infrastruktura2

От проекта до края на обекта, ние предлагаме решение, което може да ви помогне

više o tome...