Leica Infinity

Intuitivni PC softver za menadžment i obradu geodetskih podataka.

više o tome...
Leica Nova MS60

Prva svetska inteligentna MultiStanica automatski se prilagođava svakom okruženju.

više o tome...
Leica GS07

više o tome...
Aibot AX 20

Reliable UAV platform supports efficient data capture for site monitoring and asset mapping.

više o tome...