O GNSS mreži


O GNSS mreži permanentnih stanica

Aktivna Geodetska Referentna Osnova Srbije podrazumeva permanentni servis preciznog satelitskog pozicioniranja na teritoriji Republike Srbije.

AGROS Mrežu čine dva Kontrolna Centra - Kontrolni Centar RGZ i BackUp Kontrolni Centar VekomGeo

AGROS BackUp Kontrolni Centar je započeo sa radom 2006. godine pod nazivom Vekom Net kao prva privatna GPS/GNSS mreža u Srbiji i u ovom delu Evrope u potpunosti realizovana od strane stručnjaka preduzeća "VEKOM Geo".

Potpisivanjem Ugovora o saradnji sa RGZ-om 2011. godine, VekomNet postaje integralni deo AGROS GNSS Mreže.

AGROS GNSS MREŽA predstavlja modernu infrastrukturu namenjenu za precizno satelitsko pozicioniranje i navigaciju u prostoru na kompletnoj teritoriji Srbije.


Servisi  

AGROS BackUp Kontrolni Centar obezbeđuje svim korisnicima raznovrsne i visokokvalitetne GPS/GNSS servise za precizno satelitsko pozicioniranje i navigaciju bazirane na najnovijoj GNSS mrežnoj tehnologiji:

  • RTK servis za visokoprecizno pozicioniranje u realnom vremenu (<2cm) za potrebe premera, inženjerstva, urbanizma, automatizacije mašina, ...
  • DGPS servis (0.3-3m) za potrebe prikupljanja i ažuriranja GIS podataka u poljoprivredi, šumarstvu, ekologiji, praćenja vozila, ...

Korisnički pristup  

Raspoloživim servisima  su podržani svi tipovi GPS/GNSS prijemnika, sposobnih za korišćenje standardizovanih GNSS mrežnih servisa, bez obzira na proizvođača.   Pristup korisnika sistemu i preuzimanje GPS/GNSS podataka je omogućeno putem:

  • GPRS 
  • GSM 
  • Interneta

Praćenje i monitoring objekata

Osim toga naš Kontrolni Centar nudi i novi jedinstveni servis u oblasti monitoringa tj. permanentnog praćenja objekata (brane, mostovi, klizišta i drugi važni objekti). Zahvaljujući svojoj modernoj softverskoj arhitekturi GNSS Spider omogućava integraciju GPS/GNSS senzora (Sys500, Sys1200 GMX900) i drugih senzora (Nivel200 senzori za nagib, senzori za temperaturu i pritisak, ekstenziometri itd.) i direktno povezivanje sa Leica GeoMoS ili Leica GNSS QC softverom specijalizovanim za monitoring u jedan jedinstven sistem.  


Sve na jednom mestu

Posebnu snagu svemu navedenom daje činjenica da ćete sve potrebne informacije imati na jednom mestu:

  • Informacije o GNSS mreži
  • Tehnička podrška
  • Administracija - otvaranje naloga za početak rada u najkraćem roku
  • Specijalni servisi - prema zahtevu i potrebama korisnika  

Dobrodošli u AGROS!