Korisnički pristup


GNSS - Korisnički pristup

Servisima AGROS BackUp Kontrolnog Centra su podržani svi tipovi GNSS prijemnika sposobnih da koriste standardizovane diferencijalne korekcije bez obzira na tip prijemnika i proizvođača.

Da bi ste pristupili GNSS Mreži i koristili neki od servisa potrebno je da imate sledeće:

 • otvoren i aktivan korisnički nalog (korisničko ime i lozinka)
 • aktivan neki od raspoloživih pretplatnih paketa
 • ispravno podešenu opremu

Sve informacije vezane za otvaranje novog korisničkog naloga i kupovinu ili obnavljanje pretplatničkih paketa možete dobiti na neki od sledećih načina: 
 • Popunjavanjem obrasca
 • Putem e-maila
  Pošaljite E-mail na adresu gnssadministrator@vekom.com sa opisom usluga iz cenovnika za koje ste zainteresovani
 • Direktno telefonom
  Pozovite direktno administratora GNSS Mreže na telefone 011/2850 655 ili 063/638 787 i prosledite mu sve potrebne informacije

Osnovni Parametri NTRIP pristupa

 • IP adresa:89.216.55.251
 • IP port: 9000
 • korisničko ime: *******
 • lozinka: *******

Raspoloživi NTRIP servisi (Pristupne tačke - MountPoint)

Lista RTK servisa VekomNet mreže

Mount Point RTK Format Pozicioni metod Tip korekcija Satelitski sistemi
MAX RTCM v3.x MAX Mrežni RTK GPS & GLONASS
iMAX RTCM v3.x iMAX Mrežni RTK GPS & GLONASS
VRS RTCM v3.x VRS Mrežni RTK GPS & GLONASS
Najbl_RTCM RTCM v3.x Najbliža stanica Single site GPS & GLONASS
iMAX_4G RTCM v3.x iMAX Mrežni RTK SVI
VRS_4G RTCM v3.x VRS Mrežni RTK SVI
SingleSite_4G RTCM v3.x Najbliža stanica Single site SVI
iMAX_v2 RTCM v2.3 iMAX Mrežni RTK GPS
Najbl_RTCM2 RTCM v2.3 Najbliža stanica Single site GPS & GLONASS
VRS_v2 RTCM v2.3 VRS Mrežni RTK GPS & GLONASS

Lista DGPS servisa VekomNet mreže

Mount Point RTK Format Pozicioni metod Tip korekcija Satelitski sistemi
DGPS RTCM v2.3 Najbliža stanica Single site GPS