Leica NA300 serija


Leica NA300 serija - za profesionalce koji traže najviši kvalitet rezultata

Leica NA300 serija automatskih (optičkih) nivelira je razvijena za profesionalce koji traže najviši kvalitet rezultata iz dana u dan. Sa mnogim preprekama i neravnim površinama na gradilištu, nivelir NA300 će izravnati i omogućiti najsigurniju izgradnju.

NA300 Serija je vaš pouzdan partner za precizna merenja i visoke kvalitetne rezultate:

  • Prepoznatljiv dizajn i dokazane tehnologije, iznutra i spolja
  • Leica Geosystems  razume izgradnju i obezbediće izravnanje za sve potrebe
  • Zaštićeni oblik za povećanje ergonomskog rukovanja istovremeno osigurava najbolje rezultate
  • Jednostavno rukovanje za brzo i tačno merenje


Jedinstven
Bez obzira da li ste okrenuti osnovnim zahtevima ili vam je potrebno više podrške, jedinstveni dizajn Leica NA300 serije automatskih (optičkih) nivelira može da se koristi u svim oblastima građevinarstva.

Tačan
Nivelir Leica NA300 Serije je projektovan za dnevne poslove izravnanja. Bez obzira na potrebe, ovi niveliri mere se sa najvećom preciznošću i tačnošću.

Jednostavan
Sa savršeno dizajniranim ogledalima izuzetno je lako da podesite horizontalnost sa najvećom mogućom tačnosti i pouzdanosti. Niveliri Leica NA300 Serija - zajedno sa svim našim automatskim (optičkim) nivelirima - su napravljeni za svakodnevnu upotrebu na bilo kojem gradilištu.

Zaštićen
Ekspertsko znanje Leica Geosystems stručnjaka sa više od 270 servisnih centara u svetu. IP54 standard obezbeđuje najviši kvalitet merenja čak i u najtežim okruženjima.