Leica Roteo 20HV


Leica Roteo 20HV - za unutrašnju upotrebu

Instalacija plafona i zidova
Sa ručno podesivim nosačem na zidu, Leica Roteo 20HV može biti postavljen na zid za spuštene plafone i postavljanje zidova.

Obeležavanje pravih uglova
Leica Roteo 20 HV je od velike pomoći za korišćenje vertikalne ravni.

Stepenice i krovni nagib
Postavite laser ručno ili uz pomoć nosača za zid pod bilo kojim uglom između 0 ° i 90 ° za lak rad na stepenicama ili krovnim nagibima.