Leica Rugby 420 DG, 410 DG & 320 SG


Leica Rugby 420 DG, 410 DG & 320 SG - Najčvršći igrač na velikom terenu

Pravljenje nagiba je svrha Leica Rugby rotacionih nivelira.
Bilo da vaš posao zahteva nivelisanje, jednoosne, dvoosne padove ili visoku tačnost na većim udaljenostima, proširene funkcije Leica Rugby-a će vam
omogućiti uštedu materijala i radne snage, omogućavajući vam da vrhunski obavite posao.

Leica Rugby laseri za kontrolu mašina su automatski samonivelišući laseri za bilo koji posao, veliki ili mali.
Mogu se koristiti za bilo koje aplikacije uključujući postavljanje preciznih padova kao što su:

  • Izgradnja padova, parkirališta i avionskih pisti
  • Preciznu kontrolu dubine za temelje i za iskope gde je zahtevana visoka tačnost
  • Razna nivelisanja terena u poljoprivredi
  • Betoniranje temelja
  • Kompatibilnost sa velikim opsegom sistema za kontrolu mašina
  •