Autorizovani servis


Vekom servis - autorizovani Leica Geosystems servis

Tehnička ispravnost opreme uz kompetenciju operatera je najbitniji faktor za njenu bezbednu, uspešnu i kvalitetnu primenu pri izvođenju svakodnevnih poslova.
U skladu sa tim, svi korišćeni instrumenti kao i prateća oprema treba da se prate i održavaju sa aspekta pravilnog funkcionisanja. Da bi upotpunio portfolio svojih usluga, Vekom korisnicima pruža širok spektar tehničke podrške hardvera i softvera za geodetske instrumente i opremu proizvođača Leica Geosystems AG iz Švajcarske.

Već više od jedne decenije Vekom poseduje autorizovani servis geodetskih instrumenata i opreme od strane Leica Geosystems AG iz Švajcarske, svetskog lidera u proizvodnji sistema za prikupljanje, analizu , obradu i prezentaciju geoprostornih informacija. Kao takav, Vekom servis jedini u Srbiji omogućava svojim korisnicima usluge održavanja i servisiranja geodetskih instrumenata najsavremenijom opremom, kvalifikovanim i kompetentnim osobljem i po standardima fabrike Leica.

Politika servisa Vekom je da, u skladu sa inovacijama koje predstavlja Leica, šalje zaposlene na obuke i usavršavanja, kako bi se korisnicima pružale usluge u skladu sa njihovim potrebama kao i u skladu sa tehnološkim razvojem koji prati proizvodnju geodetskih instrumenata.

Servis je uređen i opremljen tehničkim rešenjima po ugledu na radna servisna mesta u fabrici, što omogućava obavljanje kompletne dijagnostike i servisiranja instrumenata, koji su  podržanim servisnim softverskim procedurama, propisanim od matičnog servisa Leica.

 

Korisnicima na usluzi

Vekom servis raspolaže rezervnim delovima za sve tipove Leica instrumenata, što omogućava da korisnici u najkraćem mogućem vremenskom roku dobiju rešenja uz izuzetnu sigurnost i kvalitet obavljenih usluga.

Zahvaljujući takvoj organizaciji, svakom korisniku je na raspolaganju da na jednom mestu vidi opremu, dobije stručni savet, kupi opremu, i u svakom trenutku dobije tehničku podršku u smislu servisiranja i održavanja. Profesionalnost usluga koje pruža Vekom servis se oslanja na sledeće principe:

  • ne šalju se instrumenti zbog potrebe servisiranja u inostranstvo,
  • instrument je veoma kratko vreme van upotrebe,
  • moguće je dobijanje na korišćenje zamenskog instrumenta dok se ne realizuje servis oštećenog,
  • maksimalno su umanjeni prateći troškovi korisnika.


Zahtev za uslugu servisiranja, možete nam uputiti telefonom, putem elektronske pošte ili lično.