Leica Zeno Mobile


Leica Zeno Mobile - Softver za prikupljanje podataka

Leica Zeno Mobile je kompletan alat za prikupljanje podataka sa jednostavnošću Android aplikacije.
Sa izuzetno intuitivnim načinom prikupljanja podataka, upravljanje projektima nikada nije bilo lakše.

Gledanjem "Getting started – First field job” videa bićete spremni za prikupljanje podataka na terenu.

Uprkos jednostavnom i preglednom interfejsu, Zeno Mobile bogat je funkcionalnostima:

  •     Definišite entitete direktno na terenu, u roku od nekoliko sekundi, ili kreirajte Zeno Mobile strukturu u kancelariji, baziranu na jednostavnom tabelarnom prikazu.
  •     Budite sigurni da će vaši podaci sa terena ispuniti očekivanja po pitanju kvaliteta (centimetarska tačnost sa RTK korekcijama) dok vas Zeno Mobile obaveštenja permanentno informišu o sistemskim parametrima .Snimite tačnost merenja direktno u polje atributa i sačuvajte obimne meta podatke – samo podaci koji mogu biti ponovno provereni su dobri podaci!
  •     Prva aplikacija na tržištu koja može da meri više entiteta samo sa jednim merenjem. Time čuvate vreme i osiguravate topološke zahteve.
  •     Zahvaljujući ugrađenom Hexagon Imagery Program-u, imaćete pristup bazi visoko kvalitetnih i konzistentnih satelitskih snimaka.
  •     Orijentišite se i obeležavajte tačke i linije na najjednostavniji način – bez orijentacije prema severu, pratite strelice i grafiku obezbeđenu Zeno 20 senzorima koristeći  “Zeno Mobile-style” Obeležavanje, što je još jedna od njegovih unikatnih funkcija.
  •     Opasna i teško pristupačna mesta više nisu problem (autoputevi, reke, brane) uz DISTO™S910-gamtec tehnologiju. Zeno Mobile prevezilazi ograničenja GNSS tehnologije (drveće, urbani kanjoni).
  •     Izvezite prikupljene podatke na vaš računar u Shape, ASCII ili KMZ formatu, klasično putem kabla, USB-a ili  putem cloud-a sa Dropbox-om.
  •     Česta ažuriranja sa novim funkcionalnostima i poboljšanja na Zeno Mobile aplikaciji mogu se lako preuzeti kao i kod drugih Android aplikacija.